dilluns, 28 de setembre del 2020

Absorbir llenguatge

 Amb 9-10 mesos el bebè està absorbint el llenguatge a un ritme molt ràpid per això necessita que:

-Anomenem els mots que designen els objectes i persones familiars amb termes concrets (com "gos", "àvia", ...).

-Dediquem temps a descriure els objectes i les accions ("Un gos gran", "Digues adéu"...).

-Acompanyem les paraules amb gestos i expressions facials.

-Escoltem la seva parla.


En aquest període, quan els adults ens adrecem als infants utilitzem un llenguatge que inclou:

-Frases curtes i senzilles (com "Hola", "Adéu"...).

-Un vocabulari senzill.

-Un to de veu més agut.

-Una entonació animada.

-Moltes repeticions.


Malgrat que aquesta manera de comunicació és acceptable no convé utilitzar-la de forma exclusiva.

Els infants també necessiten sentir-nos parlar amb normalitat i són capaços d'entendre termes més abstractes (gana, sorpresa, brutícia...) quan es troben dins d'un context comunicatiu.


La comprensió verbal dels infants també s'està eixamplant i ja responen adequadament frases senzilles el contingut de les quals forma part de les rutines quotidianes: "Hora de menjar", "Ha arribat la mama",, "El papa se'n va", "Anem a dormir"...

Us proposem fer una activitat amb els vostres fills i filles, SONS QUE FAN RODOLÍ.


Podeu fer jocs lingüístics amb els vostres infants i quan emetin balbotejos en format de síl·laba els contestareu amb una síl·laba que contingui la mateixa vocal però una altra consonant. Per exemple, si l'infant diu "paa", "paa", vosaltres li contestareu "gaa", "gaa".


Heu d'estar atents a la propera emissió de l'infant.

-Si respon repetint la síl·laba que li heu proposat li podeu contestar amb el mateix codi per demostrar-li que us heu entès.

-Si respon emetent una altra síl·laba que fa rodolí li respondreu amb una altra variant que segueixi la sèrie per fer-li entendre que continueu el joc.


La complicitat que implica aquest joc lingüístic crea un diàleg molt important entre vosaltres com a pares i mares i l'infant que ajuda tant el desenvolupament lingüístic com emocional, ja que s'estableixen vincles afectius propis de les converses convencionals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada